ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ
 
Genel Bilgiler

VizyonumuzUluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu, yetkinlik sahibi, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek uygulamaya dönük nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi; ulusal ve uluslararası alanda öğrencilere staj imkanları sağlamayı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümündeki akademik personel ile öğrencileri kültürel ve endüstriyel kuruluşlarla geliştirilecek araştırma çalışmaları ile bütünleştirmeyi amaçlamaktadır.

Misyonumuz: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün misyonu birbiriyle iç içe geçmiş uluslararası ticaret ve lojistik disiplinlerine ilişkin eğitim, araştırma ve pratiğe dönük çalışmaları genişletmek ve bilgi birikimini derinleştirmektir. Bu bağlamda Bölümümüz kuramsal bilgi ile uygulamayı birleştiren çok odaklı bir eğitim stratejisini temel almaktadır.

 
devamı...