ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
 
Genel Bilgiler

29.04.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2010-2011 eğitim-öğretim yılında KSÜ  Uluslararası İlişkiler Bölümüne  öğrenci alınması uygun görülmüştür. 

Vizyonumuz: Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan,  ülkemizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencilerin eğitimlerini yapmak için ön sıralarda tercih ettikleri, uluslar arası ölçekte başarılı olabilecek mezunlar yetiştiren,  akademik düzeyde dünya çapında saygın, prestijli araştırmalar ve yayınlar yapan bir bölüm haline gelmek.

Misyonumuz:Küreselleşme ve bölgeselleşmenin eş zamanlı bir şekilde gerçekleştiği günümüz dünyasının ortaya çıkardığı ekonomik ve politik gelişmelerin farkında olan, geçmişten günümüze uluslararası ilişkileri yönlendiren dinamiklere hakim, uluslar arası ilişkiler alanında günümüze ve geleceğe ilişkin doğru analiz ve tahminlerde bulunabilen, stratejik düşünme yetenekleri gelişmiş,  ülkemiz çıkarlarını her zaman ön planda bulunduran öğrenciler yetiştirmek, stratejik araştırmalar ve yayınlar yapmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları:"Dışişleri", "İçişleri", "Maliye", "Kültür ve Turizm", "Bilim, Sanayi ve Teknoloji", "Gümrük ve Ticaret", "Kalkınma", "Avrupa Birliği" Bakanlıkları, Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Bankası, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AB Genel Sekreterliği, Üniversiteler, Bankalar, Yazılı ve Görsel Medya

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanının Mesajı

21. yüzyılda giderek daha çok önem kazanan Uluslararası İlişkiler alanında ortaya çıkan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılından bu yana öğrenci almaya başlayan bölümümüz, uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmelere paralel dinamik bir müfredat programına sahiptir.

Bölümümüz müfredatında uluslararası ilişkiler alanının temel derslerine ek olarak, uluslararası ilişkilerin giderek daha çok disiplinler arası bir alan haline gelmesi nedeniyle sosyal bilimlerin farklı alanlarına ilişkin ön plana çıkan derslere de yer verilmektedir. Ayrıca Bologna sürecine uygun olarak alınması gereken derslerin %25’inden fazlası seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Bölüm öğrencilerimiz ERASMUS ve FARABİ programları çerçevesinde, belirli periyodlarda yurt dışındaki ve yurt içindeki çeşitli üniversitelerde eğitimlerini sürdürürken yabancı uyruklu öğrencilerimizde bölümümüzde eğitim öğretimlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Bölümümüzde öğrenci topluluk faaliyetleri teşvik edilmekte ve öğrencilerimizin iletişim ve organizasyon becerilerini geliştirmelerinin yanında, düzenlenen etkinliklerle uluslararası ilişkiler meslek alanını, kurumlarını ve işleyişini uygulamanın içinde görmeleri sağlanmaktadır.

Bölümden mezun olacak öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmaları öngörülmektedir;

       Uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinde etkili görevler üstlenmeye yönelik olarak yönetim ve organizasyon konularında yetkinlik sahibidir.

       Dünyada küresel boyutta yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak insan hakları, etik ve çevre koruma konularında son derece duyarlı bir anlayışa sahiptir.

       Türkçeyi ve yabancı dili diplomatik düzeyde kullanabilir, bilgi aktaracağı hedef kitleyi belirleyebilir, hedef kitleyle etkili iletişim kurabilir.

       Uluslararası ilişkiler alanındaki ortaya çıkan çok çeşitli gelişmeleri (küreselleşme, küyerelleşme, bölgeselleşme vb.) stratejik boyutlarıyla ve Türk Dış Politikası açısından analiz edebilir, bu gelişmelerin sonuçları hakkında öngörülerde bulunarak strateji ve politikalar belirleyebilir.

       Sahip olduğu hukuki ve siyasi bilgi birikimiyle AB çalışmalarına önemli düzeyde katkı sağlayabilir.

       Uluslararası ilişkiler bilim dalının temel alanlarının yanı sıra disiplinler arası bir yaklaşımla hukuk, siyaset bilimi, yönetim bilimi, ekonomi, işletme, sosyoloji, davranış bilimleri vb. disiplinlerde bilgi sahibidir ve bu disiplinlerde çalışanlarla takım çalışması gerçekleştirebilir.

       Uluslararası ilişkiler alanında etik ve bilimsel bir yaklaşımla, bağımsız veya takım çalışması içinde kaynaklara ulaşabilir, araştırma yürütebilir, sonuçları değerlendirebilir, öneri ve öngörülerde bulunabilir.

       Uluslararası ilişkilerde medyayı ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilir ve inovatif yaklaşımlar geliştirebilir.

       Uluslararası İlişkiler Bilim Dalının temel alanları olan Devletler Hukuku, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve AB Hukuku, AB ve Siyaseti alanlarında nitelikli temel bilgilere sahiptir.

       Ülkemizi uluslararası alanda temsil yeteneğine sahiptir, ülkemiz güvenliğini daima ön planda bulundurur ve uluslararası ilişkilerde bölgesel bir güç olma iddiasını her zaman taşır.

Uluslararası İlişkiler alanında eğitim alarak ülkemizin geleceğinde önemli rol oynamak isteyen genç arkadaşlarımızı nitelikli akademik kadroya; öğrenciyi ön plana alan ve araştırmaya yönlendiren, sosyal bir eğitim programına; şehrin en güzel yerinde yer alan son derece güzel bir kampüse sahip olan ve sürekli gelişen üniversitemize ve bölümümüze bekliyoruz.

Doç.Dr.A. Haluk PINAR

Bölüm Başkanı

 

devamı...