Tıbbi ve Aromatik Bilgiler
 
Duyurular
Etkinlikler
Genel Bilgiler

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programı; Gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi düzeyine sahip olan yardımcı teknik personelin yetiştirmek gayesi ile oluşturulmuştur. Temel meslek derslerinin yanı sıra, yabancı dilini etkin kullanabilen, bilgisayar kullanma becerisine sahip, kuvvetli bir teorik bilgiye ve bu bilgiyi endüstride uygulama yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Okulumuz bünyesinde bulunan bu programın temel amacı, öğrencilere gen kaynaklarının korunmasını ve bunların tarla bitkileri olarak kültüre alınmasını öğretmektir. Diğer yandan, ilaç endüstrisi için bu bitkilerin özelliklerinin ve etkili maddelerinin belirlenmesi; bu bitkilere tedavi gücünü veren etkili maddelerin artırma çalışmalarının yapılması da amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler, bulundukları bölgelerde arazi uygulamaları yaparak edindikleri teorik bilgilerini kullanma fırsatı bulmaktadır. Bitkileri, morfolojik özelliklerine göre tanıyan ve özelliklerini belirleyen öğrenciler doğadan toplamayı öğrenmek bu alandaki boşluğu dolduracak, insan sağlığını temel değeri haline getirmiş, bilimsel düşünebilen, gerekli mevzuata hâkim nitelikli elemanlar yetiştirmektir.Program mezunları “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri” olarak görev yapmaktadır. Programın öğretim dili Türkçedir.

devamı...