TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
 
Duyurular
Etkinlikler
Genel Bilgiler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) kurulduğu günden beri Kahramanmaraş şehrine yeni bir atmosfer kazandırmıştır.

Kahramanmaraş ili buğday, pamuk, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimek, fiğ, yonca ve sorgum gibi birçok Tarla Bitkileri yetiştiriciliği için elverişli bir ekolojiye sahiptir.

Tarla Bitkileri Bölümü, KSÜ Ziraat Fakültesi’nin En Eski ve En Önemli Bölümlerinden Biridir

Renkli pamuk çalışmaları

Tarla Bitkileri Bölümü 1988 yılında lisans, 1990 yılında Yüksek Lisans ve 2004 yılında Doktora öğrencisi kabul etmeye başlamıştır. Araştırma ve eğitimdeki üstünlüğüyle bilinen Tarla Bitkileri Bölümü çağdaş, araştırma ve öğretim olanaklarına sahip yeni bir kampüse taşınmıştır.

 

Amaç

Tarla Bitkileri Bölümü’nün temel amacı, çağdaş bilimin ışığı doğrultusunda öğrencilerimizin eğitilmesi, ülke tarımına öncülük edebilecek ziraat mühendislerinin yetiştirilmesi, bölgesel ve küresel sürdürülebilir gelişmenin devamlılığının sağlanmasıdır.

Çalışma Alanları

Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye’de bitkisel üretimi en geniş şekilde temsil eden bir bölümdür. Endüstri Bitkileri, Tahıllar, Yemeklik Baklagiller, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri gibi önemli bitki gruplarına ayrılmaktadır.

 Bitki yetiştirme teknikleri, çeşit adaptasyonu, alternatif üretim teknikleri, bitki fizyolojisi, bitki ıslahı ve biyoteknoloji konuları üzerinde çalışılırken; bitkisel verimliliğin arttırılması, doğal çevreyi koruyan sürdürülebilir ürün yetiştiriciliği ve yönetimi, özel ve kamu kuruluşlarına her türlü teknik bilgi desteğinin sağlanması, Üniversite-Üretici-Sanayici işbirliği beklentilerinin karşılanması, üretim sistemlerinin tarım sistemi ve tarım dışı ekosistemler üzerindeki etkileriyle ilgili konularda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Vizyon

Türkiye’de Tarla Bitkileri üretimi alanında verimliliğin, kalitenin ve üretimin artırılması yönünde öncü bir kurum olmak ve bunu toplumun ilgili katmanlarına yayarak Tarla Bitkileri üretiminde ve kalitesinde Ülkemizi, Dünyada söz sahibi yapmaktır.

Moleküler ve Genetik Araştırmalar

 Eğitim-Öğretim

Tarla Bitkileri Bölümü, lisans ve lisans üstü (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrencilerinin eğitiminde; bilimsel düşünebilme, bilimsel verileri toplama ve analiz etme, teorik bilgileri uygulamaya aktarma, sosyal yönden sorumluluk kazanabilme, birlikte çalışabilme ve paylaşabilme gibi becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Tarla Bitkileri Bölümü’nde Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, Bitki Analiz Laboratuarı ve Tohumluk Laboratuvarı olmak üzere üç adet donanımlı araştırma ve uygulama laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuarlardan ilkinde moleküler biyoloji çalışmaları, ikincisinde ise bitki ve tohum ile ilgili analizler ve çimlendirme testleri, yağ analizi, bitki fizyolojisine yönelik çalışmalar ile öğrenci uygulamaları, Tohumluk Laboratuarında ise tohum temizleme, eleme, tohum öğütme, tohumluk numunelerinin saklanması gibi işler ve öğrenci uygulamaları yapılmaktadır.

Bölümümüzün tarlaya dayalı araştırma faaliyetleri, Adana yolu üzerinde bulunan Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde ayrılan 60 dekar sulanabilir alan üzerinde yürütülmektedir.

İlgi duyduğu farklı konularda çalışma imkanı bulabilen lisansüstü öğrenciler, seçtikleri konularda bilgi sahibi olmak için lisansüstü dersler almakta, seminer vermekte ve araştırma yapmaktadırlar. Ayrıca lisansüstü öğrenciler, kişisel bazda iletişim kurabilme ve becerilerini geliştirebilme amacıyla lisans öğrencilerinin mesleki uygulama derslerine de katılabilmektedirler.

 Bölüm Mezunlarının Çalışma Alanları

Bölüm mezunları; kamu ve özel kuruluşların, araştırma, üretim, laboratuar, kalite kontrol, muhafaza ve pazarlama birimlerinde araştırıcı, yönetici, uzman, danışman ve pazarlamacı olarak istihdam edilmekte veya doğrudan kendi işletmelerini kurabilmektedirler. Ayrıca zirai mücadele ilaçları üretim, pazarlama ve dağıtım kademelerinde, bitkisel gübre, tarımsal alet ve ekipmanların üretim ve satışında, tohumculuk firmalarında çalışabildikleri gibi tarımsal işletmelerde yönetici ve üretim danışmanı olarak ta görev alabilmektedirler.

Ayrıca zirai mücadele ilaçları üretim, pazarlama ve dağıtım kademelerinde, bitkisel gübre, tarımsal alet ve ekipmanların üretim ve satışında, tohumculuk firmalarında, çiftlik yöneticisi ve üretim danışmanı olarak ta görev almaktadırlar.

Tarla Bitkileri Hayatınızın Bir Parçasıdır

 

devamı...