TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
 
Duyurular
Etkinlikler
Genel Bilgiler

Kahramanmaraş  Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü; tarım işletmeciliği, tarım politikası ve yayımla ilgili konularda lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim birimidir. Bölüm eğitim-öğretim yanında Kahramanmaraş bölgesinde ve ulusal düzeyde tarım ekonomisine yönelik olarak ulusal (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, DSİ vb)  ve uluslar arası kuruluşlar (Harper Adams University College, İngiltere, University Idaho, ABD) ile işbirliği içinde araştırma ve uygulama çalışmaları da yürütmektedir.

Bölüm 2000-2001 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde halihazırda 4 öğretim üyesi (1 Profesör, 2 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent) 3 Araştırma Görevlisi  olmak üzere  toplam 7 öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından uluslararası ve ulusal dergilerde hakemlik ile dergi kurul üyeliği, ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyumlarda bilimsel ve teknik kongre üyeliği, il ve ulusal düzeydeki teknik kurullarda (Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi) ve üniversite içi  bazı idari görevler başarıyla yürütülmektedir.

Deneyimli, güçlü, nitelikli bir eğitim-öğretim ve araştırma kadrosu, tamamlanmış alt yapısı ile Tarım Ekonomisi 1993 yılından bu yana Yüksek Lisans Programını başarı ile sürdürmektedir. 2013 yılında açılan Doktora Programı ile gerek bilimsel aktiviteler ve gerekse sosyal etkinlikler açısından aynı başarıyı daha da geliştirerek göstermektedir.


Vizyonumuz: Ulusal ve uluslar arası ortamlarda nitelikli eğitim-öğretim verebilen, yeni teknolojiler ve dünya standartları ile etkileşim konusunda ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği, eşgüdüm ve paylaşım halinde,  bilgi kaynaklarına etkin ve hızlı uyum sürecine girmiş, Ar-gefaaliyetlerini yürüten ve güncel projeler üstlenmiş, üreteceği bilgi ve teknoloji ile yöresel, bölgesel, ulusal ve evrensel  kalkınmaya katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz: Evrensel değerler ışığında, temel bilim, ekonomi ve mühendislik disiplinlerinin birlikte işlendiği nitelikli  lisans ve lisansüstüeğitim almış, gelecekte Türk tarımının lider kadrosunda görev alacak donanımlı, bilimsel etik sahibi ve girişimci bireyler yetiştirmek, yöredeki tarımsal işletmeleri ve kırsal yapıyı geliştirici proje ve ekonomik analizler yapmak, politikalar üretmek, çiftçilere ve üreticilere yayım hizmetinde bulunmaktır.

devamı...