RESİM BÖLÜMÜ
 
Genel Bilgiler

KSÜ Senatosunun 22.11.2006 tarih ve 2006/12 sayılı oturumunda alınan 5 nolu kararla Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Resim Bölümüne 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında özel yetenek sınavlarıyla öğrenciler alınarak eğitim verilmeye başlanılmıştır.

Resim Bölümü’nün kuruluş amacı; toplumu, sanatsal konularda kültürlendirici ve yönlendirici yetkinliğiyle etkileyerek, sanatsal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayabilecek, Dünya ve Türkiye ile ilgili sosyal gerçeklerin bilincinde olan ve yaşadığı çevreye ışık tutacak nitelikli sanat adamları yetiştirmektir. Resim Bölümü 4 yıllık eğitim programı süresince, sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi hedefler.

Bu amaçla, öğrencinin üretmesi için gereken teorik alt yapı ve deneysel uygulamalar eğitim metodlarının temelini teşkil eder. Sanatsal uygulama atölyelerinde her öğrencinin kendi gelişim çizgisine uygun olarak, atölye hocası tarafından kişiye dayalı bir eğitim verilir.

Bölümümüzde verilecek eğitim sonucunda öğrencilerimizin alacakları özel alan eğitimine göre serbest sanatçı -sanat uzmanı - ressam - sanat danışmanı gibi ünvanları almaya hak kazanacaklardır.

devamı...