REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
 
Duyurular
Etkinlikler
Genel Bilgiler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, 2008 tarihli ilgili yasa gereğince,  K.S.Ü Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü kapsamında kurulmuştur.
Günümüzde  bireylerin problemlerini çözmede, gerçekçi  kararlar  almada, uygun seçimler yapabilmede, çevrelerine uyum sağlayabilmede,  böylece kendini gerçekleştirmede uzman desteğine ihtiyaç hissettikleri görülmekte, dolayısıyla bu desteği sağlayan mesleklerden birisi olarak, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetinin önemi artmaktadır. Özellikle  eğitim kurumlarında olmakla birlikte sağlık, adalet, güvenlik, endüstri ve işletme gibi bir çok alanda, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu uzman kişilere oldukça ihtiyaç hissedilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda 1 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Lisans eğitim faaliyetlerinin başlayabilmesi için gerekli yapılanma çalışmaları sürmektedir.

Vizyonumuz: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı vizyonunu,  ilgili diğer hizmet alanlarının yanısıra, özellikle eğitim kurumlarındaki çocuk ve gençlerin duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla hizmet verecek olan Rehber ve Psikolojik Danışman’ların yetiştirilmesi  olarak belirlemiştir.   
Misyonumuz: Belirlenen vizyon doğrultusunda anabilim dalımız, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın etik ilkelerini benimsemiş, bilgiyle donanımlı, alandaki en son gelişme ve uygulamalar doğrultusunda kendini yenileyen, analitik düşünce ve araştırma becerisine sahip, empati yeteneği gelişmiş Rehberlik ve Psikolojik Danışman yetiştirmeyi misyon olarak belirlemiştir.
devamı...