Pazarcık Dış Ticaret Bölümü
 
Duyurular
Etkinlikler
Genel Bilgiler

 

AMACIMIZ :
Bu programda; ithalat-ihracat alanına giren tüm konulara hâkim, mesleki yabancı dile sahip ve yetkin kalitede elemanları, ekonomiye kazandırma amaçlanmaktadır.
 
HEDEFİMİZ:
Temel işletmecilik nosyonuna sahip, ithalat-ihracat sektörünün ihtiyacı olan güncel bilgilerle donanmış, yeniliklerden haberdar, iş-insan ilişkilerini öğrenmiş, temel eğitim felsefesini, çağdaş iş dünyasının gereksinimleri ile uyumlu mesleki eğitim almış, girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirilmektedir. İyi eğitilmiş, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan gençlerin iş alanlarında aranır eleman olması da, programımızın temel hedeflerini  oluşturmaktadır.
devamı...