MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
 
Genel Bilgiler

İnsanlık tarihi ve uygarlığı gelişiminde önemli bir paya sahip olan Makine Mühendisliği oldukça geniş alanlara ve sektörlere yayılmıştır.  Geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu önemini sürdürecek nadir mesleklerden biridir. Bilindiği üzere artık makineler her alanda kullanılmakta ve işleri çok kolaylaştırmaktadır. Ayrıca devamlı gelişmeye ve üretmeye açıktır. Bu sebeplerden dolayı  günümüzden 2020 yılına ulaşan dönem içinde istihdam açığı olacak meslek gruplarını belirlemek amacıyla DPT tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Makine Mühendisliği bu konuda önde gelen mesleklerden biri olacaktır.

Öğretim ve araştırma etkinliklerinin temel unsuru olan akademik personel ; 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Akademik kadronun temel amacı; ülkemiz bilim ve teknolojisine katkıda bulunacak mühendis ve öğrencilere mevcut birikimini yansıtarak, üretime dönüşen öz teknolojisinin temelini oluşturacak altyapıyı kurmaktır.

 

Anabilim Dalları:

Enerji ABD               Makine Teorisi ve Dinamiği ABD               Mekanik ABD

                            

 

      Tasarım ve İmalat ABD                         Termodinamik ABD

                       

 

Makine Mühendisliği Bölümü mezunlarının başlıca çalışma alanları:


·         Üniversite ve araştırma kurumları,
·         Makine imalat sanayi,
·         Otomotiv ve yan sanayi,
·         Çelik üretim ve döküm sanayi,
·         Sıhhi tesisat ve doğal gaz sistemleri tasarım ve imalatı,
·         Isıtma ve soğutma sistemleri tasarım ve işletmeciliği,
·         Fabrika bakım sistemleri,
·         Otomasyon ve kontrol sistemleri tasarım ve imalatı,
·         Gıda endüstrisi,
·         Projelendirme ve danışmanlık hizmetleri,
·         Enerji sektörü,
 

  • Mekanik ve benzeri alanlarda sanayi kesimi, hizmet, eğitim, araştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak üzere, uluslar arası düzeyde mühendisler yetiştirmek. Mühendisleri alt konularda daha ileri seviyedeki çalışmalara hazırlayarak, lisansüstü seviyede eğitime ve araştırmaya katkıda bulunmak.

  • Bölüm akademik kadrosunun, bütün mühendislik branşlarının en genişi olan makine mühendisliği alanında bilimsel birikime katkıda bulunacak, ülke ve uluslar arası sorunlara çare arayacak ve bölümün eğitim programlarını destekleyecek, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

  • Bölümde yürütülen çalışmalardan elde edilen bilgilerin, ülkemizin ve toplumun yararına sunulmasını sağlayacak bir kabiliyet geliştirmek.

  • Makine sektöründe iş yapan özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği geliştirmek, bu kuruluşların ihtiyaçlarını gidermek üzere proje ve danışmanlık hizmetleri vermek.

  • Uzun vadede uluslar arası, yüksek düzeyde eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak. Verilen eğitim ve öğretim kalitesi ile uluslar arası alanda tanınmak.

  • Mezunlarının sahip oldukları bilgi ve becerilerle, mekanik ve makine ile ilgili sektörlerde öncelikli olarak tercih edilmelerini sağlamak.

  • Mezunlarının, konularında yeni iş kolları açabilmeleri.

  • Araştırma çalışmalarının kalitesi ile, mekanik ve ilgili sektörlerin problemlerinin çözümünde başvurulması tercih edilen bir kurum olmak.

  • Ulusal ve uluslar arası ortak araştırma geliştirme projelerinde yoğun bir şekilde yer almak.

devamı...