Turizm ve Otel İşletmeciliği
 
Duyurular
Etkinlikler
Genel Bilgiler
Vizyonumuz: Öğrencilerimizin, problemlere çözüm üretebilen, değişen koşullara adapte olan, hukuka saygıla, milli değerlere bağlı, mesleki beceri ile donatılmış girişimcilik ruhu taşıyan bireyler olarak eğitilmesi.
Misyonumuz: Sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman yetiştirmek, turizm eğitimine akademik katkıda bulunmak, AR-GE çalışmalarıyla sektörel gelişmeyi desteklemek, sektör üniversite işbirliğini sağlamak. 
devamı...