İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
 
Genel Bilgiler


Genel Bilgiler

İnşaat mühendisliği, statik ve dinamik teoremleri, malzeme (beton çelik, zemin, ahşap vb.) bilimi ile birlikte uygulayarak, her türlü yapının planlanması,

projelendirilmesi, yapımı ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır.

Anabilim Dalları

Geoteknik Anabilimdalı

Zemin etütleri, zeminlerin statik ve dinamik özelliklerinin incelenmesi, zeminlerin sıvılaşma analizi, kazık temeller, istinat duvarları, tünel tasarımı, metro tasarımı, temel tasarımları şev stabilitesi ve heyelan gibi konuları ele alır.

Yapı Anabilimdalı

Yapıların statik ve betonarme projeleri, çelik yapılar, ahşap yapılar, yığma yapılar, deprem yüklerine karşı yapı tasarımı konuları ile ilgilenir ve bu konuda araştırmalar yapar

Malzeme Anabilimdalı

Beton, çelik, ahşap vb. inşaat mühendisliğinde kullanılan malzemelerin mekanik ve dinamik özellikleri ile ilgilenir ve her türlü yapı projelerinde kullanılacak olan bu malzemelerin mekanik parametrelerini hesaplar.

Mekanik Anabilimdalı

Matematik ve fizik teoremlerini kullanarak, kuvvetler etkisindeki cisimlerin mekanik ve dinamik davranışlarını ortaya koyarak her türlü yapının modellemesini sağlar.

Hidrolik Anabilimdalı

Akarsu ve kıyı yapılarının planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi ile ilgilenir. Baraj tasarımı,  savak tasarımı, iletim kanalları tasarımı, şehir su şebeklerinin tasarımı, taşkın yapıları tasarımı, liman tasarımları  gibi konular bu anabilim dalı kapsamındadır. Ayrıca su kaynaklarının planlanması ve kullanılması konularıda bu anabilim dalın kapsamına girmektedir.

Ulaştırma Anabilimdalı

Karayolu, ve demiryolu planlanması ve  projelendirilmesi, kavşakların emniyetli geçişler sağlayacak şekilde dizaynı ve işletilmesi, yol altyapı tasarımları, ulaşım mühendisliğinde kullanılan malzemeler, yol güzergahlarının belirlenmesi gibi konular ile ilgilenir.

VİZYONUMUZ

      KSÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, öğrencilerin analitik düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ile birlikte proje geliştirme ve uygulama becerilerinin artırılmasını hedef alan bir bölümdür. Bu amaca uygun olarak eğitim ve öğretim  zamanın teknolojik ve bilimsel gelişmelerine uygun bir şekilde devam ettirilmektedir. Zengin akademik ve idari kadroya sahip olan bölümümüz, İnşaat Mühendisliğinin tüm alanlarında öğrencilerimize eğitim vermekte ve laboratuvar imkanı sunmaktadır. Ayrıca,  inşaat sektörü ile işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hazırlanması yönünde önemli çalışmalar yapılmakta ve planlanmaktadır.
MİSYONUMUZ

•   İnşaat mühendisliği alanında yüksek kalitede lisans ve yüksek lisans eğitimi vermek, böylece mezunlarının yüksek bilgi ve teknoliji ile donatmak

•  Uluslararası standart ve ölçüleri ile ülkemiz endüstrisinin ihityaçlarını gözönünde bulundurarak ileri düzeyde araştırma projeleri tasarlamak ve yürütmek  İlgili sektörde kurumların ve toplumun karşılaştığı sorunların çözümünde kullanmak için bilgi birikminin paylaşılması

•  Eğitim-öğretim kalitesini ileri düzeye çıkarmak ve eğitim-öğretim müfredatını zamanın teknojik ve bilimsel gelişmelere uygun hale getirilmesi

•  Eğitim-öğretimde zamanın gerektirdiği teknolojik araç ve gereçlerinin kullanılması

•  Öğrencilerimizin özgüven kazanmasını sağlayarak karşılaştıkları problemleri kendi başlarına çözebilecek seviyeye getirilmesi ve meslek hayatları boyunca sürekli öğrenme becerisinin kazandırılması

devamı...