Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
 
Genel Bilgiler
Vizyonumuz: Programımızın vizyonu ise, teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve piyasanın beklentilerine uygun ara elemanı yetiştiren, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve Türkiye’de tercih edilen, farklı iktisadi yaklaşımlara sahip öğretim üyelerini bünyesinde bulundurarak toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, başta bölgemizin ve Türkiye’nin önde gelen Bankacılık ve Sigortacılık programlarından biri olmaktır 
Misyonumuz: Programımızın misyonu; öğrencilerine çağdaş ve kaliteli eğitim vermek, araştırma faaliyetlerini teşvik etmek, özgürlükçü düşünce ile bilim üreterek alanlarında kendilerini geliştiren, katılımcı ve paylaşımcı bir akademik kadro ile mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek ve bilimsel kültür oluşturmaktır. 
devamı...