FİZİK BÖLÜMÜ
 
Genel Bilgiler

Vizyonumuz:

Yalnızca bilimsel gelişmeler ve bilgiler değil, aynı zamanda öğrencilerin ve akademisyenlerin kendilerini her türlü sosyal, kültürel, demokratik platformda anlatabilme ve aktarabilme beceri ve motivasyonlarını  destekler ve bu türden programlar ile ilgilenmek. Bilimsel bilgi ancak anlaşılabilir olursa değeri belirlenebilir,  bilimsel bilginin değişik sosyal gruplarında ilgisini çekmesi için çalışmalar yapılması bilincinde  olan bölümümüz, hayatın geniş açılarına her türlü donanımlı bilgi ile hazır olmayı  hedefleyen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Misyonumuz:

Fizik bölümünün misyonu, bilimin doğruları rehberliğinde, yeniliklere ve yenilenmeye açık, akademik bir toplulukda  fizik bilminin daha  ileri götürülmesidir.

 

Fizik Programı

Fizik Bölümü 1994 yılından itibaren lisans düzeyinde Fizik (I.öğr.) ve 1996 yılından itibaren de Fizik (II. öğr.) eğitim/öğretim faaliyetlerini sürdürmekte idi. 2011 yılından itibaren sadece I. ögretime öğrenci alınmıştır ve II. öğretimdeki faaliyetlere son verilmiştir. Ayrıca Bölümümüz, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü düzeyde Fizik Yüksek Lisans ve Fizikte Doktora programlarını yürütmektedir.

Bölümümüzde,

Teorik derslere paralel bir şekilde Lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Mekanik, Elektrik ve Manyetizma, Dalgalar ve Salınımlar, Optik, Kuantum Fiziği ve ElektronikLaboratuarlarında Fiziğin temel kavramlarını anlamaya yönelik deneyler yapılabilmektedir.

Lisansüstü araştırmalara olanak tanımak ve uluslar arası düzeyde çalışmalar yapmak üzere Atom Fiziği, Malzeme Fiziği, Yoğun Madde Fiziği, Sıvı Kristaller Fiziği, Yarıiletkenler Fiziği ve İnce Film Araştırma Laboratuarları kurulmuş ve geliştirilmektedir.

Bölümümüzde,

Genel Fizik, Katı Hal Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dallarında ,

9 Profesör Doktor, 3 Doçent Doktor, 2  Yardımcı Doçent Doktor öğretim üyeleri ile 1 Uzman öğretim elemanı kadrosuyla Fizik eğitim/öğretim faaliyetleri çok yönlü bir şekilde sürdürülmektedir.

Fizikte Araştırma Alanları

 • Akustik
 • Astrofizik
 • Atom Molekül ve Optik Fiziği
 • Katı Hal Fiziği (Yoğun Madde Fiziği)
 • Kozmoloji
 • Sıvı Kristaller,
 • Sıvıların Dinamiği
 • İstatistik Fizik
 • Polimer Fiziği
 • Malzeme Fiziği
 • Nükleer Fizik
 • Parçacık Fiziği (Yüksek Enerji Fiziği)

Laboratuvarlar

 • XRD Laboratuarı
 • Cihaz Odası
 • Genel Fizik Laboratuarı
 • Kuatum Fiziği Laboratuarı
 • Öğrenci Laboratuarı
devamı...