İnşaat Teknolojisi Bölümü
 
Duyurular
Etkinlikler
Genel Bilgiler
Vizyonumuz:

        Uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş mimari ve statik projelerin hazırlanmasındaki gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip, keşif metraj işlemleri yapan, arazi ve harita ölçüm aletlerini kullanan, şantiye iş programı hazırlayan, mevcut bilgisini özümseyerek doğruluk ve düzen içerisinde bağımsız çalışan, karar veren, iyi iletişim kuran eleman yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

           Bu amaçla program mezunlarımızın; baraj, yol, hava alanı, konut vb. yapım inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu yada yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma-karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuarlarında görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar olması İnşaat Teknolojisi programının temel amacıdır.

Misyonumuz:

      Günümüzde sektör temsilcilerinin endüstriyel uygulamalarının dünya genelinde hatırı sayılır bir yere sahip olması, bölüm mezunlarının kolaylıkla iş bulmaları beklentilerini karşılamaktadır. Türk inşaat firmaları, inşaat sektöründe dünyanın her tarafında etkin rol alan ve her geçen gün pazar payını artırmaktadır. Bununla birlikte, Yapım, binaların tamir ve yıkımı, karayolları, cadde ve büzler, su boruları, demiryolları, köprü ve köprü ayakları, tüneller, metrolar, viyadükler, barajlar, kanalizasyon projeleri, sıhhi tesisat projeleri, hidroelektrik tesisler, su kuvvetleri projeleri, gaz boruları, palplanşlar gibi ağır inşaatlar ve diğer ağır inşaat çeşitleri; tarama, su altı kayalarının atılması, kazık çakma, drenaj ve arazi düzeltmesi, liman ve suyolları yapımı gibi deniz yapıtları; spor sahaları, golf sahaları; yüzme havuzları; tenis, kortları; park alanları, telefon ve telgraf gibi haberleşme sistemleri ve özel şirket veya kamu kuruluşları tarafından yapılan tüm diğer yapılar ve inşaatlar, İnşaat bölümü kapsam ve ilgi alanı içerisinde değerlendirilmektedir.

devamı...