Elektrik Enerjisi Üretimi, İletim ve Dağıtımı Bölümü
 
Duyurular
Etkinlikler
Genel Bilgiler
Vizyonumuz:
   Enerji Üretimi İletimi Ve Dağıtımı konularında gerekli teknik beceriler ve davranış şekilleri dikkate alınarak çağdaş anlamda donanımlı, teknolojik gelişimlere açık ve takip edebilen, ülkemizdeki enerji üretimi sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücünün işlevlerini tam manasıyla kavramış teknikerler olarak yetiştirmektir.
Misyonumuz:
   Ülkemiz enerji sektörlerinde ihtiyaç duyulan teknikerleri yetiştirmektir. Temel ilkeler; öğrencilerin eğitim ve öğretim sırasında yeterli bilgileri olarak, gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, yeniliklere açık, kendisini sürekli geliştirebilen teknik elemanlar olarak yetiştirmektir.   Ayrıca mezun olan öğrencilerin bireysel girişimciliğini artırmak ve teşvik etmektir
devamı...