ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
 
Genel Bilgiler

Bölüm Hakkında Bilgiler 

21 Temmuz 1995 yılında kurulan bölümümüz ilk öğrencilerini 1996-1997 Eğitim Öğretim yılında kabul etti. 2000 yılında ilk mezunlarını verdi. 2000 yılından itibaren  ikinci öğretime öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. 

Bölümümüzde Yüksek lisans programına öğrenci alımına 1996 yılında başlandı. Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar mühendisliği lisans derecelerine sahip öğrencilerin alındığı bu programla mezunlara Yüksek Mühendis derecesi verilmektedir.

Doktora programı bir bölüm için gerek akademik çalışmaların kalitesi ve yeterlilikler, gerekse akademik personel yetiştirilmesi için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple bölümümüzde gerekli altyapı oluşturularak yapılan başvurular neticesinde doktora programına 2008 yılında başlanarak, 2012 yılından itibaren  doktor unvanı ile mezunlarımız akademik hayata katılmaktadırlar. 

Misyonumuz

·   Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün misyonu, Bilgi ve teknoloji üretimini dikkate almak,

·   Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak.

·    Başarılı öğrenciyi teşvik etmek,

·   Teknoloji konusunda yaşam standartlarını daha da iyileştirmek, günümüz sorunlarını algılayıp ve çözümler üretebilmek, aynı zamanda bu bilinci taşıyan mühendislik formasyonu kazanmış mezunlar yetiştirmek,

·    Öğrencileri araştırmaya ve uygulamaya teşvik ederken bilimsel gerçeklerle Endüstrideki gereksinimleri dengelemek için gerekli bilgi ve beceriyi sunmak,

·     Öğrencilerine çeşitlilik içeren bilgi, beceri ve yaklaşımlar kazandırmak,

·      Öğrencilerin bireysel ve kurumsal performanslarının gelişmesini bilgiye dayandırmalarını sağlamak,

·      Bilgiyi üretime yayma ve aktarma ve uygulamada entegrasyon sağlamak,

·      Öğrenci odaklı bilgi üretme ve öğrenmeyi sürekli güncellenen içerikleri ile destekleyen bir program ortaya koymaktır.

 

Vizyonumuz

·       Dünya standartlarında Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimi sunan,

·       Mevcut teknolojileri kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen,

·       Türkiye’de ve Dünya’da kendi alanlarında söz sahibi olabilecek kalitede öğrenci yetiştiren,

·       Mezunları ile örnek gösterilen,

·       Lisansüstü eğitimi ile araştırma ve geliştirme konusunda daha etkin ve daha kaliteli bilim insanları yetiştiren,

·       Günümüzün sorunlarını çözmeye yönelik kaliteli araştırmalar yapan, Sürdürülebilir kalkınma hedefi için çalışan, uygulamayı, araştırmayı, bilimsel etik değerleri, eğitimi ve sosyal-kültürel değerleri ilke edinmiş akademik kadroya sahip bir bölüm olmaktır. 

devamı...