COĞRAFYA BÖLÜMÜ
 
Duyurular
Etkinlikler
Genel Bilgiler

Bölümümüzün Vizyonu: Coğrafya İlminin ilkelerini kavramış, fiziki ve beşeri olayları araştırma yeteneği kazanmış, problem çözme yöntemlerine vakıf, beceri ve motivasyonu güçlendiren, değişen dünyada bilimsel anlayışa bağlı, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, objektif kriterlerle karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapabilen, bilgi ve tecrübelerini ülke ve insanlık alemi ile paylaşmayı benimseyen bireyler yetiştirmektir.

Bölümümüzün Misyonu: Sürdürülebilir yaşam ve kalkınma için çevrenin planlanmasında görev üstlenebilecek, coğrafi teknolojileri kullanabilecek meslek üyeleri ve eğitim öğretim kurumları için öğretmenler yetiştirmektir.
devamı...